ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

    Kancelaria udziela pomocy prawnej klientom m.in. w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących prawnej odpowiedzialności związanej z zabiegami branży beauty i medycznymi zwierząt. Prowadzi sprawy cywilne, karne i z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczące m.in. zaniedbań klinicznych, błędów lege artis, niekompetencji zawodowej, niezapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom podczas zabiegów w zakresie branży beauty i medycznym, nadużyć prawnych i etycznych także w odniesieniu do branży mody, naruszeń praw i ochrony zdrowia zwierząt. Zajmuje się także prawnymi zagadnieniami dotyczącymi procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w tym weterynaryjnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych na zwierzętach, problematyką kosmetyków cruelty – free, testów na zwierzętach, niebezpiecznych produktów weterynaryjnych oraz branży beauty i odpowiedzialności prawnej za szkody wyrządzone przez nie na zwierzętach.
    Kancelaria świadczy także usługi prawne dotyczące reklamy z udziałem zwierząt, zastosowania prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej, innowacji technologicznych, prawa prasowego, prawa konkurencji oraz ochrony wizerunku w środkach  masowego przekazu gabinetów, klinik świadczących usługi w branży Animal Health & Beauty.
    Kancelaria podejmuje również działania prawne z obszaru Brand Safety w związku z naruszeniem bezpieczeństwa wizerunku, marki – gabinetów, klinik Animal Health & Beauty.