ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z procedurą dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, badaniami klinicznymi produktów leczniczych, reklamą produktów leczniczych, odpowiedzialnością prawną w sektorze farmaceutycznym z uwzględnieniem przestępstw farmaceutycznych, odpowiedzialności za błąd w sztuce aptekarskiej, z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkty niebezpieczne - leki oraz odpowiedzialności w związku z naruszeniem własności intelektualnej w branży farmaceutycznej i na tle nieuczciwej konkurencji etc. oraz związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną i deontologiczną zawodową farmaceutów.