ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria świadczy m.in. usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej w nauce ze szczególnym uwzględnieniem w niej plagiatów, dotyczące postępu naukowo-technicznego i jego ryzyka w ujęciu prawnym, odpowiedzialności prawnej w tym odszkodowawczej startupów, jednostek naukowych, pracowników naukowych i badawczo-technicznych w tym technologów, specjalistów.

Zajmuje się bioetyką, etyką w nauce i w odkryciach naukowych, prawną problematyką nadużyć w nauce (także śledztw naukowych) oraz związaną z pracami badawczymi, badaniami naukowymi i ich wynikami, zarządzaniem dorobkiem naukowym i zastosowaniem innowacji technologicznych.

Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialnością karną, cywilną i dyscyplinarną pracowników naukowych.