ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046
  1. Najlepsze cytaty John F. Kennedy – Victor Mochere, https://victor-mochere.com/pl/best-quotes-from-john-f-kennedy

  2. K. Okulska, Inspirujące cytaty motywacyjne o pracy i sukcesie [Top30], 07.12.2021, https://interviewme.pl/blog/najlepsze-cytaty-motywacyjne-top-10

  3. Queen - We Are The Champions - "And we'll keep on fighting till the end".

  4.  G. Rejman, Zasady odpowiedzialności karnej, Art. 8-31 kk, komentarz, Warszawa 2009, s. 211,

  5. L. Tyszkiewicz, Kompetencje w zakresie stwierdzenia śmierci mózgowej w postępowaniu transplantacyjnym (w:) Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2005, s. 359,

  6. M. Czapska, B. Szabat, J. Zięba, Adwokatura Świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku, Kielce 2013, s. 135,

  7. por. A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 138,

  8. J.Duda, Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej, Warszawa 2011, s. 17,