ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Juliusz Duda, oprócz tego, że jest adwokatem od ponad 20 lat zajmuje się działalnością naukową. Napisał m.in. siedem książek z kilku dziedzin prawa, w tym trzy pionierskie monografie z prawa karnego i cywilnego dotyczące transplantacji oraz Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kilkakrotnie wznawiany z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przez czytelników i wyczerpanie nakładów wydawniczych, podobnie jak wszystkich innych książek autorstwa Juliusza Dudy. W dalszym ciągu pisze on kolejne książki. Publikacje jego autorstwa są znane w Polsce i zagranicą (w tym np. w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech, w Kongresie) i wydane zostały m.in. przez najbardziej prestiżowe międzynarodowe wydawnictwa prawnicze, jak Wolters Kluwer, LexisNexis.

Znajdują się one w księgozbiorach znanych bibliotek naukowych - polskich (vide np. w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Sejmowej) i zagranicznych (vide np. Library of Congress, Indiana University, HathiTrust Digital Library, Harvard Law School Library, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Universitätsbibliothek Osnabrück, Europa – Universität Viadrina Universitätsbibliothek, etc). (worldcat.org, biblioteka.sejm.gov.pl)

Książki te zaliczane są do klasyki literatury prawniczej z prawa medycznego, wielokrotnie cytowane w pismach urzędowych organów kontroli administracji publicznej oraz przez autorytety w dziedzinie prawa i medycyny m.in. w Systemach Prawa Medycznego, w Systemach Prawa Karnego wydanych przez niemieckie Wydawnictwo C.H.Beck, w Systemach Prawa Medycznego, w Systemach Prawa Karnego Procesowego, w Systemie Prawa Procesowego Cywilnego wydanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer, w Wielkiej Encyklopedii Prawa - Prawo medyczne, w monografiach prawniczych i medycznych, w podręcznikach, w komentarzach do ustaw, w czasopismach naukowych, także innych znanych i profesjonalnych wydawnictw. Na Juliusza Dudy wkład w rozwój nauk prawnych zwrócili uwagę m.in. wybitni przedstawiciele polskiej doktryny prawa karnego jak np. Prof. Genowefa Rejman(4), Prof. Leon Tyszkiewicz(5). Częściowy dorobek naukowy Juliusza Dudy został odnotowany m.in. w monografii „Adwokatura Świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku”.(6) Zdaniem jednego z najwybitniejszych polskich cywilistów XX wieku o światowej sławie  - profesora Adama Szpunara monografia autorstwa Juliusza Dudy, Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne, Zakamycze, Kraków 1998 ma istotne znaczenie dla poznania prawnej problematyki przeszczepów.(7) Myślą przewodnią tej monografii były słowa Jana Pawła II, traktującego transplantację jako świadectwo miłości chrześcijańskiej. W grudniu 1998r. autor tej publikacji otrzymał pismo z Watykanu, w którym Jego Świątobliwość Jan Paweł II z wdzięcznością przyjął życzenia i wyrazy duchowej łączności oraz uznał książkę za dar z okazji dwudziestolecia Pontyfikatu i na dzień Imienin.(8)