ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Publikacje naukowe - książki

 

Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne

Zakamycze, Kraków 1998r. (monografia)

 

Polskie ustawodawstwo transplantacyjne

Zakamycze, Kraków 1999r.

 

Bioprawne dylematy współczesnej transplantacji (w:) Godność utracona?

red. M. Renkielska, Jedność, Kielce 1999r.

 

Transplantacja w prawie polskim. Aspekty karnoprawne

Zakamycze, Kraków 2004r. (monografia)

 

Komentarz  do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006r.    (Wyd. 1)

 

Komentarz  do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009r.    (Wyd. 2)

 

Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej

Wolters Kluwer, Warszawa 2011r. (monografia)

 

Komentarz  do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012r.    (Wyd. 3)


Publikacje naukowe elektroniczne

  1. Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002r. – 2005r.
  2. Tajemnica dziennikarska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003r.
  3. Transmisja rozprawy karnej przez środki masowego przekazu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004r.   

Inne publikacje

  1. Nowa ustawa transplantacyjna – zagadnienia wstępne, Eskulap Świętokrzyski nr 11/2006
  2. Warunki transplantacji ex mortuo – cześć I, Eskulap Świętokrzyski nr 12/2006
  3. Warunki transplantacji ex mortuo – cześć II, Eskulap Świętokrzyski nr 01/2007
  4. Warunki transplantacji ex vivo – część I, Eskulap Świętokrzyski nr 02/2007
  5. Warunki transplantacji ex vivo – część II, Eskulap Świętokrzyski nr 03/2007
  6. Transplantacja ksenogeniczna. Wybrane zagadnienia prawne, Eskulap Świętokrzyski nr 04/2007
  7. Projektowanie kreacji mody a prawa autorskie, Businessman Today, nr 02/2016