ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria specjalizuje się w formułowaniu zarzutów, zastrzeżeń, pytań do opinii biegłych sądowych, rzeczoznawców, instytutów, Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (OZSS). Dokonuje też m.in. analizy opinii i jej weryfikacji, jakości opinii, jej rzetelności, obiektywizmu, metodologii sporządzenia, oceny i weryfikacji kompetencji biegłych i ich wiedzy specjalnej, etc.

Adwokat Juliusz Duda posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z udziałem i dotyczących biegłych sądowych, rzeczoznawców, w tym i ich obrony w sprawach m.in. karnych, dyscyplinarnych, a także reprezentacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prasowego.