ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria specjalizuje się w formułowaniu zarzutów, zastrzeżeń, pytań do prywatnych (pozaprocesowych) opinii ekspertów, biegłych – świadków, rzeczoznawców, instytutów. Dokonuje też m.in. analizy opinii i jej weryfikacji, jakości opinii, jej wad, jej rzetelności, obiektywizmu, metodologii, sporządzenia oceny i weryfikacji kompetencji biegłych i ich wiedzy specjalnej, etc.