ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, w tym pozakodeksowego  prawa karnego, prawa karnego gospodarczego (tzw. white-collar crime), prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego międzynarodowego.

Pomoc prawna dotyczy fazy poprzedzającej wszczęcie postępowania karnego, jak i po wszczęciu – wszystkie etapy postępowania, w tym wykonawcze. Adwokat Juliusz Duda reprezentuje klientów w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego, jako obrońca oskarżonego, skazanego.

Adwokat Juliusz Duda posiada też bardzo duże też doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wznowienie postępowania, o kasację i o skargę nadzwyczajną oraz w formułowaniu środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, kasacji) i w występowaniu w sprawach przed Sądem Najwyższym czego wyrazem są publikowane wyroki Sądu Najwyższego w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Juliusza Dudy m.in. w OSNKW.

Kancelaria specjalizuje się m.in. w prowadzeniu bardzo skomplikowanych spraw karnych, także poszlakowych, spraw karnych związanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach o wznowienie postępowań karnych, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, za szkody m.in. z tytułu czynu uznanego za zbrodnię stalinowską, doprowadzając do zasądzenia precedensowego  zadośćuczynienia w skali kraju dla osób poszkodowanych.