ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz pacjentów, lekarzy dentystów i personelu medycznego gabinetów i klinik stomatologicznych (dentystycznych). Prowadzi sprawy cywilne, karne, z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczące m.in. zaniedbań klinicznych i błędów lege artis, niekompetencji zawodowej, niezapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w stomatologii estetycznej, implantacyjnej, protetycznej, zachowawczej z endodencją (leczeniem kanałowym), ortodoncji, periodontologii (chorób przyzębia), chirurgii twarzowo – czaszkowej, onkologii stomatologicznej oraz na tle innowacji w dziedzinie stomatologii oraz o charakterze interdyscyplinarnym.

Świadczy usługi prawne dotyczące ochrony danych medycznych, nadużyć prawnych w praktyce dentystycznej, niedozwolonej reklamy stomatologicznej, klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach z zakresu usług stomatologicznych, etc.

Występuje w postępowaniu likwidacyjnym dotyczącym szkód stomatologicznych przed ubezpieczycielem. Adwokat Juliusz Duda posiada również doświadczenie przy orzekaniu w ramach Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie świętokrzyskim.

Pomaga w dochodzeniu roszczeń związanych ze szkodą na osobie (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta) i z naruszeniem z tytułu praw pacjentów oraz ochrony prawnej wizerunku kliniki stomatologicznej w środkach masowego przekazu, dóbr osobistych zarówno pacjentów jak i lekarzy, personelu medycznego.