ikona telefon Kancelaria Adwokacka tel. +48 41 344 48 39
ikona telefontel. adw. Juliusz Duda +48 607305351
ikona telefontel. adw. Lech Duda +48 601072046

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń finansowych dotyczących m.in. błędów medycznych w tym medycyny estetycznej, stomatologicznej, zabiegów i usług z branży beauty, zakażeń szpitalnych, dla osób poszkodowanych nowymi technologiami, produktami przemysłu farmaceutycznego, różnymi przestępstwami (np. przestępstwami wynikającymi z nieuczciwej konkurencji, z naruszenia własności intelektualnej, przestępstwami przeciwko mieniu, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, etc.), wypadkami komunikacyjnymi, w tym wypadkami z udziałem hulajnóg i pojazdów wyposażonych w systemy autonomicznej jazdy, katastrofami lotniczymi, kolejowymi, morskimi, wypadkami przy pracy, wypadkami sportowymi, wypadkami w rolnictwie, wypadkami w miejscach publicznych, wypadkami w związku z imprezami i usługami turystycznymi, w związku ze śmiercią bliskiej osoby itp.

Pomaga również uzyskać stosowne roszczenia dla funkcjonariuszy służb mundurowych, służb specjalnych poszkodowanych w związku z ich służbą w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostającej w związku ze służbą, dla osób represjonowanych i poszkodowanych zbrodniami stalinowskimi.

Świadczy również pomoc prawną przy dochodzeniu roszczeń w tzw. sprawach transgranicznych.

Występuje również w postępowaniu likwidacyjnym dotyczącym szkód przed ubezpieczycielem. Formułuje także skargi za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz pomaga w dochodzeniu naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika, a także w uzyskaniu odszkodowania w związku z wykonywaniem władzy publicznej, etc.

Kancelaria podejmuje się także reprezentacji osób, podmiotów przeciwko, którym skierowano powyższe roszczenia finansowe.